Vídeos informatius en relació als ecoBooks

Adjuntem links d’ IDDINK a uns vídeos informatius en relació als ecoBooks:
• Com tractar ecoBooks:
https://www.iddink.es/?pagina=ecoBooks
• Com retornar els ecoBooks:
https://www.iddink.es/?pagina=retornarEcoBooks