1ª sessió Taller Connecta sobre drogodependència

Aquest dimecres 18 de Gener va tenir lloc la primera de les dues sessions del “Taller Connecta”, en el que es tracta el tema de la Drogodependència  desde el punt de vista de com establir el marc adequat a casa per tal que es donin les condicions adequades perquè el propi adolescent en defugi.

 

 El taller va comptar amb la participació d’uns 15 pares i mares.  Al tractar-se d’un Taller, va ser molt interactiu, evitant els monòlegs per part de la ponent, sinó buscant constantment la participació de tots, per, a partir de les experiències que es comentaven, anar avançant.

 

 Recordeu que la segona sessió es el dia 1 de Febrer, i que si be es una continuïtat de la primera, qualsevol persona que no hagi pogut venir a la primera sessió està convidada a participar-hi igualment.