Resum Acte informatiu sobre el canvi d’horari

El passat dia 16 va tenir lloc la xerrada a càrrec del Catedràtic expert en organització escolar Serafí Antunez.  L’Acte va ser organitzat per l’Ajuntament, i obert a totes les parts implicades en la comunitat educativa del nostre municipi.
La participació va ser multitudinària, quedant palès que era un tema que havia despertat molt d’interès.

La xerrada va ser interessant, però el seu contingut va desorientar a molts dels assistents.   La majoria esperaven unes conclusions clares a favor o en contra del canvi d’horari (o com a mínim una llista dels avantatges i dels inconvenients), i en canvi el missatge de la xerrada va ser que el resultat d’un canvi així està lligat a com s’organitzi i s’impliquin les parts en el canvi, i que per tant no hi ha res escrit.  Alguns dels punts que va mencionar son:

–    Hi ha molts estudis concloents a favor del canvi d’horari a jornada continuada, com n’hi ha molts de concloents en contra.   Va explicar que ens molts casos el resultat depenia de factors socials (horari laboral majoritari dels pares, per exemple), o de la intencionalitat de qui fa l’estudi.
–    Va remarcar que, atès que es un canvi que pot enfrontar si no es gestiona be a parts de la comunitat educativa (principalment famílies amb professorat), cal buscar un objectiu comú per afrontar-lo.  Aquest objectiu comú no pot ser altre que la millora en les condicions i resultats dels nostres fills.
–    Va insistir que es un canvi que s’ha de fer amb un gran consens, ja que si es “força” està condemnat al fracàs.
–    També va quedar clar que no es pot fer una norma única per tothom.  No es igual els nens de P3 que els de 4rt d’Eso (en quant a capacitat de resistència al cansament, capacitat d’atenció, etc..).  Per tant, caldrà adaptar el canvi a cada circumstància.

En el torn de precs i preguntes se li va insistir varies vegades en que es definís a favor o en contra, i el ponent va seguir afirmant que no podia fer-ho, si no coneixia la resta d’elements (com es faria el canvi, quina implicació hi ha dels centres i professorat,  com es resoldria la previsible baixada d’atenció en una jornada llarga, etc…).
En definitiva, el que va quedar clar es que estem tot just al principi del procés, i que cal establir un debat molt ampli per tal d’anar avançant en la direcció indicada (la millora de l’educació dels nostres fills.