Resultats de l’enquesta sobre xerrades adreçades a famílies

📢 Ja tenim els resultats de l’enquesta sobre xerrades adreçades a famílies.

📝 Un total de 17 famílies han respost i us presentem els resultats.

📋 Temes preferits:

  • Les addicions: Internet, mòbil, videojocs, despesa
  • Prevenció de relacions abusives entre nois i noies
  • Prevenció de drogues
  • Educació en l’esforç
  • Problemes de convivència i relació a l’escola

⏲ Horaris preferits: vespres

🙌 Sessions presencials

👏 Moltes gràcies per participar.

💪 Des de la junta treballarem per trobar ponents i dates i us n’informarem.