Pressupost curs 2010-2011

Ingressos:  
   
Barra de bar 900
Cuota socis 3400
Lloguer de taquillas 1100
Subvenció Aj. Castellvi de R. 3000
Subvenció Aj. Sant Esteve Ses. 700
 TOTAL 9100
   
   
Despeses:  
   
Cuota FAPAC  300
Comissió banc de llibres     100
Comissió publicacions    800
Comissió pagina Web    100
 Comissió de festes   2500
 Comissió de participacio del pares i els alumnes al centre     3000
Material oficina   400
 Taquillas           1000
Telefon                      200
Varis               200
Portatil 500
   
Total 9100

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*