Adjuntem un estudi que ens ha arribat sobre l’estudi del que implica la LOMCE (no es només un atac al model lingüistic, inclou també molts altres canvis de pes).

LOMCE I LA SEVA INTERPRETACIO

La junta de l’Ampa no compartim necessariament totes i cada una de les afirmacións que s’hi inclouen, peró ens ha semblat interessant aportar un element més de reflexió.