La junta de l’Ampa es renova

Aquesta setmana ha tingut lloc la primera reunió de la Junta de l’ampa, en la qual s’han incorporat 4 pares i mares més.  Aprofitant aquesta incorporació, s’han donat de baixa dos dels actuals membres de la Junta per temes personals.   Així, volem agrair especialment desde aquí al David, la Feli, la Neus i la Chiqui l’esforç que han fet afegint-se a la Junta, i de la mateixa manera volem agrair a la Lucia i la Marga tot el temps que li han dedicat (i que de ben segur seguiran fent-ho, ja que comptem amb elles com a col·laboradores de les diferents comissions).

  Amb aquests canvis la junta ha quedat en 14 persones, tal com segueix:

President:                          Josep Ribé

Secretaria:                          Delma Rodríguez i David Delgado

Tresorera:                          Montse Arévalo

Rel. Institucionals:               Vicenç Romanillos

Publicacions:                      Josep Jurado i Chiqui

Participació:                       Mercé Mas i Marielo

Festes:                                Neus Mesquida

Banc de Llibres:                   Sara Vilanova

Taquilles:                            Silvia Bastardas

Vocals:                              Feli, Lluïsa LealdeIbarra,