Contacte

Per contactar amb nosaltres podeu escriure’ns al mail

Compte principal:

info@ampases.com

Suport informàtic:

suport@ampases.com

Rebuts, domiciliacions, cobraments,…

finances@ampases.com

Taquilles

taquilles@ampases.com

Activitats, festes, etc

activitats@ampases.com

o bé deixar-nos un document a la bústia que trobareu a la consergeria del centre.