Canvis en la Comisió de Participació

A la darrera reunió de la Junta, la vocal que fins ara es feia càrrec de la comissió de participació, Nuria Valdivieso, ens va comunicar que deixava el càrrec per raons de caire personal.   Desde aquí volem agrair-li tot l’esforç i el temps que li ha dedicat durant aquests 6 mesos desde que vam iniciar aquest projecte.

  Les tres persones que col·laboraven amb la Nuria en aquesta comissió han assumit el relleu, fent-se càrrec de portar endavant els projectes iniciats.  Aquestes tres persones son la Mercè Mas, Marga Lillo i Marielo Sanchez, a qui també els volem agrair el que hagin acceptat aquesta tasca dins de la Junta.

  La comissió de participació ha estat considerada desde el principi com la que presentava un repte més important per l’actual junta, i per tant entenem que es molt important que pugui continuar amb la màxima empenta possible.