Assemblea ordinaria 27 Octubre

El passat 27 d’Octubre es va celebrar l’Assemblea ordinaria de l’Ampa, en la qual es van debatre els següents punts:

.- Liquidació comptes any 2008-2009

.- Presentació i ratificació de la nova junta, composada per:

 • President: Josep Ribé
 • Vicepresident: Vicenç Romanillos
 • Tresorera: Montse Arevalo
 • Secretaries: Lucia Mera, Nuria Valdivieso i Delma Blanco
 • Vocals: Josa Antonio Jurado, Sara Vilanova, Silvia Bastarda i Lluisa Real.

.- Presentació 2009-2010.  Es varen presentar les comissions de treball per aquest curs:

 1. Festes
 2. Menjador
 3. Biblioteca
 4. Participació
 5. Taquilles
 6. Borsa de Llibres
 7. Publicacions
 8. Rel. Institucionals
 9. Pàgina web

.- Finalment, en el torn de precs i preguntes es va recollir la proposta per el proper any de domiciliar els pagaments via rebut bancari.