Acta Assemblea 13 de Novembre de 2012

ACTA DE L’ASSEMBLEA INICI DE  CURS 2012-2013 DE L’AMPA INSTITUT JOSEP FUSALBA

LLOC: Cantina Institut Sant Esteve Sesrovires

Data: 13  de Novembre de 2012

Hora: 20:30 i 20:35 hores

Assistents:

Hi assisteixen els pares I mares membres de la junta, disculpant la seva assistència Montse Arevalo, Silvia Bastardas, Delma Rodríguez i Sara Vilanova:

A més, les famílies que a continuació es detallen:

Aquilue Herrro, Canal Vilanova, Casals Sánchez, Cuesta Gómez, Delgado Andreo, Espaulella torrella, Fàbregas Garcia, Lazaro Gel, Martín Gutiérrez, Parrado Mera, Schnabel Parellada, Veguillas Bascompte

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació acta assemblea anterior.
 2. Definició projectes
 3. Canvi Horari
 4. Estat de comptes
 5. Precs i preguntes

Desenvolupament de la reunió:

1. S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per unanimitat

2. Es defineix el calendari d’activitats per el curs 2012-2013.  Es remarca que es tracta d’un any de continuïtat dels projectes engegats.  Es fa un esment especial de:

2.1. Banc de Llibres:  A rel dels problemes que hi van haver-hi al final de curs amb el repàs dels llibres, es comenta la necessitat d’incrementar la comunicació i de recordar els principis de funcionament del mateix.   Es proposa pels assistents buscar fórmules alternatives pel repàs dels llibres.

2.2. Comissió Participació.  Es manifesta que tot i voler seguir amb el projecte, que des de el principi quedava clar que era a llarg termini, però començar a exigir algun tipus de balanç de resultats al centre.

 1. Renovació de Junta:  S’indica que a final d’any es produirà una situació crítica, ja que 6 membres de la junta deixaran el seu lloc (be per que els seus fills ja no continuaran al centre, be per que porten ja molts anys i consideren el seu cicle acabat).  Per tant es important la entrada de noves persones a la junta.
 2. Balanç:  Es fa el balanç econòmic del curs passat amb una pèrdua de 3.373 Euros, que si mes no, sembla que serà menor perquè finalment es cobrarà el conveni pendent amb l’Ajuntament.  Això permetria reduir el dèficit a l’import de la donació al centre, tal com era previst.  Per el curs 2012-2013 es remarca la falta de recursos externs, pel que es fa un pressupost conservador per quadrar despeses amb els ingressos propis.
 3. Precs i preguntes:
  1. S’acorda sol·licitar al centre una primera valoració del funcionament de l’horari continuat, i una explicació de quins aspectes han canviat sobre el que inicialment ens van indicar.
  2. Es comenta que hi ha un problema de robatoris a les classes.  S’informa que està previst canviar els panys de les portes en breu.
  3. Es comenta el problema de l’ús incorrecte que molts alumnes fan dels ordinadors, i de les conseqüències que te en el us diari del mateix (professors que prefereixen no utilitzar-lo per por a no poder controlar als alumnes).
  4. Es proposa fer tallers de Formació en la participació, de forma que l’esforç realitzat es transmeti a la societat.

 

I sense més temes a comentar, a les 21:55 es dona l’assemblea per finalitzada.