NOVA EMPENTA AL BANC DE LLIBRES


IMG-20150521-WA0005

 

 

Més de 100 famílies han assistit a la reunió del banc de llibres que ha tingut lloc a la cantina de l’institut el dijous, 21 de maig de 2015.

Després de presentar diferents propostes (continuar el projecte actual del banc de llibres, buscar una empresa externa que gestioni el nostre banc de llibres o encarregar a una empresa online tot el material escolar), s’ha escollit per majoria continuar el projecte del banc de llibres que s’ha estat desenvolupant des dels inicis de l’institut.

La comissió s’ha ampliat a més de 20 persones i d’aquí molt pocs dies es posarà en marxa per a preparar la recollida de llibres.

Ara només cal demanar que les famílies entreguin els llibres puntualment i ben revisats. La comissió us mantindrà informats dels dies i horaris d’entrega del material.

El banc el fem tots

PROVES D’ORIENTACIÓ VOCACIONAL I PROFESSIONAL

2013-04-22-gal1-01

Donada la inquietud manifestada per algunes famílies sobre l’elecció de la carrera professional del seus filles i filles, l’AMPA us ofereix la possibilitat de fer un estudi exhaustiu sobre l’orientació vocacional i professional de l’alumne amb Giannina Barba, psicòloga especialitzada en aquest tema, per un preu de 75€ per alumne.

El procés consisteix en fer una sèrie de proves que permetin a l’alumne identificar interessos vocacionals, preferències, habilitats, coneixements i expectatives laborals, amb l’objectiu de ser capaç de prendre una decisió informada sobre el propi futur professional.

S’avaluaran les següents àrees:

  • Interessos i preferències professionals (qüestionari d’autoconeixement del web de la Generalitat)
  • Competències
  • Aptituds generals (raonament verbal, numèric, espaial, lògic, atenció i concentració)
  • Personalitat

Es conclourà el procediment amb la devolució d’un informe individual on es detallaran els resultats obtinguts en les proves administrades.

Es farà en una sessió de 2 hores que tindrà lloc DIMECRES DIA 6 DE MAIG a la biblioteca del centre a les 17:30h, per a la qual és imprescindible portar imprès el qüestionari d’autoconeixement del web de la Generalitat:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/autoconeixement/acces_questionari/.

El pagament es farà el mateix dimecres abans de començar les proves.

Si hi esteu interessats, heu d’enviar un e-mail a l’adreça info.ampases@gmail.com amb les següents dades:

  • Nom i cognoms del pare, mare o tutor
  • Nom i cognoms de l’alumne
  • Curs i grup