Taller de Cuina Freda

Aquest proper dijous començaran les sessions del  Taller de Cuina Freda.  Seran 8 sessions, cada Dijous a la tarda de 16:30 a 18 hores, i es un taller obert a tots els alumnes del centre.   Serà a càrrec de Felipe Núñez, conegut cuiner de Sant Esteve.
Hem cregut que era interessant fer un taller d’aquest estil, per tal que els nostres fills/es comencin a perdre la por a la cuina, i més quan molts d’ells han de dinar sols a casa un dia o un altre.
Les inscripcions es poden fer a la secretaria de l’Institut fins el dimarts 31 de Gener.

1ª sessió Taller Connecta sobre drogodependència

Aquest dimecres 18 de Gener va tenir lloc la primera de les dues sessions del “Taller Connecta”, en el que es tracta el tema de la Drogodependència  desde el punt de vista de com establir el marc adequat a casa per tal que es donin les condicions adequades perquè el propi adolescent en defugi.

 

 El taller va comptar amb la participació d’uns 15 pares i mares.  Al tractar-se d’un Taller, va ser molt interactiu, evitant els monòlegs per part de la ponent, sinó buscant constantment la participació de tots, per, a partir de les experiències que es comentaven, anar avançant.

 

 Recordeu que la segona sessió es el dia 1 de Febrer, i que si be es una continuïtat de la primera, qualsevol persona que no hagi pogut venir a la primera sessió està convidada a participar-hi igualment.

Taller de Cuina Freda

La Junta de l’Ampa està organitzant un taller de cuina freda per els nostres fills/es.   Son molts els alumnes del centre que un dia o altre es queden sols a casa  a l’hora de dinar, i s’han de preparar (normalment “escalfar”) el seu dinar.

Per aquest motiu, ens va semblar que podia ser interessant fer-los un petit curs de cuina per que siguin capaços de preparar-se alguns plats bàsics.  Degut a la limitació que l’Institut no disposa de cuina, s’ha hagut de concentrar-ho en plats freds.  No obstant, entenem que pot ser un bon començament perquè es comencin a fer amics/amigues de la cuina, i comencin a descobrir el plaer de cuinar sa.

Aquest Taller estarà dirigit per un cuiner, i es repartirà en 8 sessions de una hora i mitja, cada dijous a la tarda.  En breu informarem dels detalls i les dates exactes.

La junta de l’Ampa es renova

Aquesta setmana ha tingut lloc la primera reunió de la Junta de l’ampa, en la qual s’han incorporat 4 pares i mares més.  Aprofitant aquesta incorporació, s’han donat de baixa dos dels actuals membres de la Junta per temes personals.   Així, volem agrair especialment desde aquí al David, la Feli, la Neus i la Chiqui l’esforç que han fet afegint-se a la Junta, i de la mateixa manera volem agrair a la Lucia i la Marga tot el temps que li han dedicat (i que de ben segur seguiran fent-ho, ja que comptem amb elles com a col·laboradores de les diferents comissions).

  Amb aquests canvis la junta ha quedat en 14 persones, tal com segueix:

President:                          Josep Ribé

Secretaria:                          Delma Rodríguez i David Delgado

Tresorera:                          Montse Arévalo

Rel. Institucionals:               Vicenç Romanillos

Publicacions:                      Josep Jurado i Chiqui

Participació:                       Mercé Mas i Marielo

Festes:                                Neus Mesquida

Banc de Llibres:                   Sara Vilanova

Taquilles:                            Silvia Bastardas

Vocals:                              Feli, Lluïsa LealdeIbarra,