Aclariments sobre la retallada del Educat 1×1

Rigau vol donar 44.500 portàtils més al setembre.

La retallada anunciada només afectarà els centres que anaven a sumar-se al projecte

Dilluns, 21 de febrer del 2011 – 03:00h. JORDI CASABELLA 

L’anunci de la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, que renunciava a distribuir 40.000 ordinadors cofinançats per les famílies 40.000 alumnes d’ESO per raons d’índole econòmica i pedagògica ha alimentat la confusió sobre qui seran els damnificats per l’aturada digital. Sobretot perquè la consellera no va precisar si els estudiants que al setembre prendran el relleu de los que cursen primer d’ESO en instituts i col·legis amb portàtils en disposarien. En realitat, únicament els 9.000 alumnes de centres que havien de rebre per primera vegada ordinadors al març es quedaran amb les ganes. Els restants 30.000 de què va parlar la consellera no existeixen. Només figuren en el conveni i les addendes pactades entre el Ministeri d’Educació i la Generalitat. És més, Rigau es proposa que en els centres en què ja s’aplica el projecte eduCAT1x1, 44.500 alumnes més comptin amb un portàtil al setembre. Després de les evasives inicials, Rigau ha assegurat que es proposa garantir “el creixement vegetatiu” del projecte, del qual ara es beneficien 93.500 estudiants. Això equival a prometre que en el curs 2011-2012 s’afegiran 44.500 alumnes de primer d’ESO a l’experiència, aquells que ocuparan el lloc dels que ara disfruten del programa en aquest nivell.

Font: El periodico

Ensenyament congela l’entrega d’ordinadors portàtils als alumnes de primer i segon d’ESO

Rigau afirma que la crisi obligarà a seguir fent classes en barracons

Dilluns, 14 de febrer del 2011 – 13:34h.
EFE / Barcelona
La consellera d’Ensenyament , Irene Rigau, ha anunciat aquest dilluns que es paralitzarà per raons econòmiques la implantació del programa 1×1 amb què es volia dotar d’ordinadors portàtils els alumnes de primer i segon de l’ESO. El total d’alumnes afectats són uns 40.000 estudiants, aproximadament.

 En roda de premsa, Rigau ha rebutjat, per una altra part, que el criteri introduït pel Govern en la preinscripció d’atorgar cinc punts en cas d’empat als alumnes que hagin tingut els seus progenitors al centre escolar escollit en primera opció sigui discriminatori o faciliti la segregació.

En canvi, al seu parer és la delimitació de les zones geogràfiques més pròximes al domicili familiar, que atorga 30 punts, la que condiciona més quina escola poden escollir els pares.

La consellera també ha anunciat que les més de mil aules prefabricades que funcionen a Catalunya continuaran en servei més temps del previst a causa de les circumstàncies econòmiques actuals.

Aules prefabricades

Rigau ha fet aquesta consideració alhora que ha demanat als pares “tranquil·litat” davant la continuïtat de les aules prefabricades, també anomenats barracons, durant la presentació de les dades de la preinscripció per al pròxim curs 2011-2012, que s’inicia avui.

L’oferta del departament d’Ensenyament per al pròxim curs serà d’1.044.509 places escolars, 12.127 més que el passat 2010-2011, i és l’etapa d’educació primària la que més creix, amb 484.968 places, per qüestions demogràfiques, ha precisat.

 

Font: El Periodico

Ajuden les amistats en els resultats acadèmics?

Tenir amics ajuda a treure millors notes

dissabte, 12/02/2011

Treure bones notes no depèn només de l’esforç que hi posin alguns. Una investigació que han dut a terme a la Universitat de Califòrnia demostra que els joves que tenen més amics tenen un rendiment escolar més alt. I és que, aquesta anàlisi determina que els amics de l’escola, ofereixen un suport important en totes les activitats, inclosa la d’estudiar. Tenir més gent a la que recórrer per a buscar ajuda i per solucionar plegats els problemes que poden sorgir són claus, sobretot en l’etapa de l’adolescència quan el jove és més vulnerable i està construint la persona que serà en un futur.

De tota manera, no cal tancar-se. No només són importants les amistats que aconsegueixin forjar en l’àmbit acadèmic més estricte. Els joves necessiten fer-se amb nois d’altres àmbits per satisfer les seves necessitats socials. En aquest cas, però, no són un factor que afecti el seu rendiment acadèmic directament si bé ajudarien als més joves a fomentar que s’assoleixin més coneixements.

Font: Buenos-padres.com

Foto: Flickr CC (Soyluphoto)

Comunicat de la Fapac

COMUNICACIÓ A LES AMPA

Número: 03Data: 11/02/2011

Tema: Recurs d’alçada davant del nou

criteri en el procés d’admissió d’alumnes

La FaPac creu que el nou criteri va en contra de l’ascensor social de

l’escola pública catalana inclusiva i integradora

La FaPaC vol fer constar, en primer lloc, que no es tracta d’un criteri “nou” sinò

que recupera un apartat del barem que havia estat suprimit des de fa uns quants anys.

Abans era 1 punt

nova formulació: “S

pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats, en ensenyaments declarats

actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol

“Per altres circumstàncies a determinar pel centre docent”. Ara té una‘atorga una puntuació de 5 punts a l’alumnat que hagi tingut el·licitud”.Aquest criteri, segons l’actual govern de la Generalitat, serveix per a “valorar altres

circumstàncies que tinguin en compte la implicació de les famílies amb l’acció educativa

dels centres, fet que es dóna en l’alumnat que ha tingut el pare, la mare, els tutors o els

germans escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al

centre per al qual es presenta la sol

Per a la FaPaC, en realitat aquest criteri ve a defensar una vella manera que tenien els

centres per “seleccionar” el tipus de famílies que tindran preferència per matricular els

seus fills i filles. Si els “antics alumnes” donen dret a passar pel davant de la resta a

l’hora de matricular els seus fills

catalana demana: un millor repartiment de l’alumnat socialment desafavorit entre

tots els centres

La FaPaC no està en contra dels criteris del barem que hi havia fins ara. És evident que si

una família té un fill/a escolaritzat en un centre,

preferència per anar a la mateixa escola. Però, estendre aquest dret als “antics

alumnes” només serveix per a què certes escoles encara facin més difícil l’entrada

d’alumnes amb dificultats o en risc d’exclusió social.

·licitud”.anem en direcció contrària del que la societat, tots, que reben fons públics per a l’escolarització.el germà o germana ha de poder tenirDes de FaPaC

d’admissió d’alumnat

en els centres públics, i serveixi per a la creació d’una vertadera escola catalana inclusiva

i integradora.

Creiem que aquest

les famílies durant el procés d’elecció de centre segons el seu origen.

escapa que els immigrants no tindran aquests punts perquè no s’han escolaritzat a

Catalunya. Aquesta manca d’igualtat entra en col lisió amb l’ordenament

tenim com a societat democràtica i desenvolupada.

Davant les previsibles discriminacions que aquest criteri provocarà,

recurs d’alçada contra la decisió del govern

ha trencat la cohesió social aconseguida gràcies a la immersió lingüística.

La FaPaC no pot entendre com els qui ens governen no se n’adonen que

de segregació escolar és una de les principals barreres per avançar en la reducció

del fracàs escolar

persones que viuen a Catalunya, però tenen orígens i situacions socials diferents.

Ens parlen d’una escola inclusiva i no som capaços de prendre mesures per a què totes

les escoles que reben fons públics siguin realment integradores escolaritzant la part que

els hi pertoca d’alumnat socialment desafavorit.

Creiem que cal seguir defensant la igualtat entre les persones, però sobre tot entre els

nens en edat escolar. Si no respectem la igualtat entre els alumnes ens arrisquem a no

respectar la igualtat entre les persones adultes.

La FaPaC arribarà judicialment allà on calgui per defensar la igualtat entre les persones.

fa temps que demanem que hi hagi correccions a l’actual Decretper tal que corregeixi la concentració d’alumnat amb dificultatsnou criteri va en direcció contrària perquè trenca la igualtat entreA ningú se li· jurídic quehem plantejat uni contra l’actual marc d’escolarització quel’actual estat, alhora que crea una fractura social invisible, però ben real entre· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Us recordem que per a qualsevol informació addicional o consulta

us podeu posar en contacte amb nosaltres

Delegació Barcelona: 93 435 81 98

Delegació Barcelona Comarques: 93 435 81 98

Delegació Tarragona: 977 23 45 49

Delegació Lleida: 973 23 23 59

Delegació Girona: 972 21 92 12

Èxit de les Dinàmiques per a famílies amb fills/es adolescents

Des de el dia 7 de Febrer estan completes les places disponibles per el programa de sessions prevista.

  Totes les sol·licituds rebudes després d’aquesta data dissortadament hauran passat a la llista d’espera provisional.