Arrenca ja el projecte Educat 1×1 al nostre centre

Tal com es va explicar en la reunió que va tenir lloc aquest passat dilluns, ja està tot preparat per començar amb aquest projecte.

  Per aquells/es que no veu poder anar a la reunió, indicar sobretot els dies i hores de recollida dels ordinadors:

2ON A dijous a les 17h30

2ON B dijous a les 18h00

2ON C dijous a les 18h30

Si algú no pot anar el dijous, pot adreçar-se el divendres o el dissabte a la botiga Pista Zero situada en el centre comercial Montserrat d’ Abrera.

Tant si es al centre com a la botiga, caldrà omplir les cartes de pagament (per entendre’ns, es el document mitjançant el qual la Generalitat subvenciona el 50 % del cost de l’ordinador), i pagar els altres 150 Euros.   La botiga te preparat també com a opcional un kit de ratolí i funda protectora per el PC que tindrà un cost econòmic (aquest kit es totalment voluntari).

El dilluns 4 d’ octubre tots els nens han de portar ja l’ordinador portàtil a l’Institut, per començar a treballar amb ells.   Aquest any, totes les llicències s’han comprat per part del Centre amb una subvenció de la generalitat, per el que no hi haurà cap cost afegit per aquest concepte (en anys propers no està clar com funcionarà).

 Per aquelles famílies amb dificultats econòmiques, la generalitat va publicar la possibilitat de sol·licitar unes ajudes, però en tot cas qui estigui interessat que s’adreci al centre, ja que s’ha de verificar si encara hi ha la possibilitat de beneficiar-se.

Per altre banda, l’ajuntament ha confirmat que els ajuts d’aquest any inclouran també l’adquisició dels ordinadors.   Aquesta ajuda es per un import màxim de 75 Euros (les mateixes condicions que existien fins ara amb els ajuts per els llibres), però no serà acumulable a l’ajut ja existent.  Es a dir, la suma de l’ajut per els llibres i per l’ordinador com a molt serà d’un total de 75 Euros.  Podeu trobar la documentació per sol·licitar l’ajuda a l’Ajuntament a la següent Web:

http://www.sesrovires.cat/Tr%C3%A0mitsigesti%C3%B3/Tr%C3%A0mits/Detalldeltr%C3%A0mit/tabid/370/ArticleId/110/language/ca-ES/SOL-LICITUD-D-AJUTS-PER-L-ADQUISICIO-DE-LLIBRES-DE-TEXT-ORDINADORS-PORTATILS-I-MATERIALS-DE-TEXT.aspx

Anulació de Colonies i Sortides

(Nota de l’Ampa: Recordeu que a l’Institut de Sant Esteve no s’ha donat aquesta situació.  No gens menys, creiem que es bó que coneixem el que succeix en el mon educatiu)

La FaPaC reclama al Departament d’Educació la convocatòria urgent d’una taula de diàleg per posar fi al boicot dels professors a les sortides i colònies escolars · Les associacions de pares i mares de les escoles afectades mostren la seva preocupació davant del perillós camí que està prenent l’enfrontament entre mestres i Educació. · La FaPaC lamenta que el Departament d’Educació i el col·lectiu de mestres no hagin estat capaços de trobar una sortida consensuada. · La federació fa una crida a la comunitat educativa perquè l’interès general de l’educació dels alumnes estigui per sobre dels interessos sectorials. Barcelona, 22 setembre de 2010 La FaPaC reclama al Departament d’Educació que convoqui, de forma urgent, una taula de diàleg amb els sindicats i els representants de les famílies dels alumnes per tal de superar l’actual situació de tensió que viuen molts centres educatius arran l’amenaça dels mestres a suprimir les sortides i colònies escolars. Com a federació d’associacions de mares i pares d’alumnes, la FaPaC no pot quedar al marge d’aquest conflicte i exigeix a totes les parts el màxim esforç de diàleg i entesa per trobar una solució consensuada i satisfactòria per a la majoria de mestres i famílies. La FaPaC fa una crida a la comunitat educativa perquè acosti posicionaments de manera que l’interès general de l’educació dels alumnes estigui per sobre dels interessos sectorials. És necessari afrontar les dificultats per tal de solucionar-les, així com centrarse en els punts que ens uneixen i oblidar retrets, protagonismes i desacords històrics. Aquest conflicte ha de servir per posar-nos a prova totes les parts implicades, doncs haurem de cedir el necessari pel bé de la generació futura i haurem de perdre la rigidesa de postures i plantejaments tancats. És hora de posar sobre la taula i resoldre alguns problemes que sempre han acompanyat les colònies i sortides com són la manca de reconeixement econòmic i la manca de protecció dels mestres en temes de responsabilitat civil que es puguin presentar. La FaPaC lamenta que el Departament d’Educació no hagi sabut consensuar els acords necessaris per a la correcta aplicació del calendari escolar, i retreu al col lectiu de mestres la utilització que en fan de les sortides i colònies · en les seves reivindicacions laborals. Els docents s’han de sentir més valorats i reconeguts, i aquest reconeixement implica que el Departament ha de ser sensible a algunes de les seves propostes, els ha d’escoltar més i ha d’argumentar millor les decisions que pren. La FaPaC agraeix a tot el col·lectiu de mestres que, tot i no estar d’acord amb el nou calendari escolar, manté les colònies i sortides aprovades als Consells Escolars de centre. Ha arribat un punt en el qual s’han de buscar solucions i no més motius per a l’enfrontament. El curs ha començat i cal recuperar la normalitat. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Per a més informació, poseu-vos en contacte amb Oliver Martín – Oficina de Premsa i Comunicació de la FaPaC Tel. 93 435 76 86 – comunicacio@fapac.cat

Anulació de colonies i excursions

La protesta de los maestros dejará sin excursiones a 50.000 alumnos

S. TOBARRA / H. BELMONTE – Barcelona – 19/09/2010

Las colonias y las excursiones se están cancelando en muchas escuelas desde que empezó el curso. El detonante es la anulación por el Departamento de Educación de las dos semanas de jornada intensiva que hacían en junio muchos centros. Muchos maestros se han encendido por el final de la jornada intensiva y la respuesta de un centenar largo de claustros ha sido suspender las salidas de los alumnos.

No hay ninguna vinculación formal entre las colonias y la jornada intensiva, pero los maestros que las suspenden hacen estos cálculos: si no hacer la jornada intensiva supondrá estar 20 horas más en la escuela, no irán de colonias, en las que además, dicen, emplean muchas más horas y apenas están pagadas (22,5 euros por día y maestro, según datos de Educación).

Las colonias son voluntarias. No forman parte del currículo escolar. Unos centros las ofrecen y otros no. Por eso, Educación afirma que no puede obligar a los maestros a hacerlas. Pero quiere que las aguas vuelvan a su cauce porque las colonias tienen valor pedagógico.

No obstante, muchas escuelas incluyen las excursiones en su proyecto de centro porque consideran que tienen valor pedagógico y para que los padres lo sepan al elegir la escuela.

El conflicto ha puesto al descubierto un agujero legal no exento de contradicciones: las colonias no son obligatorias, pero están en los proyectos de muchas escuelas. Roser Font, secretaria general de Enseñanza de UGT, plantea que las horas de colonias deberían computar para los maestros en su carrera profesional y que deben hacerse “en condiciones de seguridad jurídica y salud laboral”. Jordi Navarro, director de la escuela Ocata, de El Masnou (Maresme), una de las que han suspendido las salidas, señala: “Educación debería respetar la autonomía escolar y mantener la jornada intensiva que han decidido las escuelas. Las colonias nunca han contado como actividad docente. Las han hecho los maestros por compromiso, pero no han sido reconocidas ni apenas retribuidas”.

Los paganos del embrollo son los alumnos y el sector empresarial que hay detrás. A las familias, las salidas les cuestan dinero. Una de dos días con pensión completa puede costar entre 54 y 68 euros por alumno, dice una empresa. Y una excursión de un día sin pernoctar, de 10 a 20 euros. Lo que más cuesta es el autocar.

El sector empresarial genera miles de empleos, la mayoría discontinuos: monitores, cocineros, vigilantes de instalaciones, etcétera. Las empresas avisan que con las cancelaciones peligran muchos de estos empleos.

CARLES FERRET. Padre de un alumno “Es indignante que tengan que pagar los más débiles”

“Hace años les quitaron las colonias y ahora les quitan las excursiones”, explica este padre del CEIP Els Llorers, de Barcelona. Este curso las tres salidas programadas se harán de 9.00 a 13.00 horas. “Es indignante que tengan que pagar los más débiles, que son los niños. ¿Cómo le explicas a tu hijo que ya no se irán un día entero de excursión?”, dice. “Nos podrían consultar a los padres, que nunca tenemos ni voz ni voto en las decisiones que toman”, continúa. “Creo que los profesores tienen unas condiciones de trabajo muy buenas, pero siempre piden más. A mí me han quitado el 5% del sueldo y me aguanto”.

MONTSERRAT GINÉS. Fundació de l’Esplai “El interés del niño debe estar por encima de todo”

“Las colonias tienen un gran valor educativo. Favorecen la convivencia, la autonomía personal y el descubrimiento del medio natural. En cualquier debate sobre la educación ha de prevalecer el interés del niño, por encima de cualquier otra consideración”, asegura la directora general de la Fundació Catalana de l’Esplai, una de las mayores entidades del sector. “Hay una buena parte de los equipos docentes que lo entienden así e irán de colonias con los chicos. Llamamos a los sindicatos a que piensen en medidas alternativas, en sus legítimos intereses, pero sin perjudicar a los alumnos”.

ROSA CAÑADELL. Portavoz de USTEC “Maragall debe poner fin a este desaguisado”

“USTEC·STE lleva tiempo denunciando la actitud del consejero Maragall, que ha generado decepción e indignación entre el profesorado, a partir de sus imposiciones e intransigencias; entre ellas, el nuevo calendario y la supresión de la jornada intensiva”, dice la protavoz del sindicato USTEC. “El menosprecio y la falta de valoración del trabajo que realizan los docentes por parte del Departamento de Educación es el responsable de la situación actual. Es urgente que el señor Maragall ponga fin a este desaguisado, que se recupere la jornada intensiva, se aumenten plantillas y se escuche al profesorado”.

RUTH ROCA. Madre de una alumna “No entiendo la protesta, solo son dos semanas”

“Son solo dos semanas en todo el año. En vez de salir a las 15.00 horas, los profesores saldrán a las 16.30. No entiendo esta protesta, que al final solo fastidia a los niños”, explica Ruth Roca, madre de una niña que acude al CEIP Els Llorers. “Cada vez estamos peor. Nos quitaron las colonias y nos aguantamos. Ahora quieren hacer excursiones de medio día. ¿Adónde los van a llevar, al parque de la esquina?”, se pregunta. “También me parece mal que no nos den opción a elegir. Bien que nos cobran una cuota para las salidas y la media hora de ludoteca de la niña porque no nos da tiempo de ir a recogerla a las 16.30”, dice.

MONTSERRAT ROS Secretaria de CC OO. “Las colonias son una joya pedagógica por los profesores”

“Las colonias y las excursiones, fruto del compromiso colectivo y voluntario del profesorado, han creado en Cataluña un sector que emplea a miles de personas. Ahora se están perdiendo. CC OO quiere mantener las salidas y los empleos, y por eso exige al Gobierno que regule el ocio educativo, ayude a las familias en los gastos, contrate 2.000 docentes que faltan y mejore las condiciones laborales. Alguien tiene que darle las gracias al profesorado que regala a Cataluña, desde hace 30 años, una joya pedagógica y un yacimiento de empleo”, dice la secretaria general de Enseñanza de CC OO.

VÍCTOR BAROJA. Gerente de la Acellec “Los maestros deberían levantar el boicot”

“Los maestros deben levantar el boicot a las colonias. Son un elemento educativo de primer orden. Eso es lo primero que habría que hacer. Lo segundo es hacer un pacto para realzar su valor y que esto no vuelva ocurrir”, dice Víctor Baroja, gerente de la patronal del sector Acellec, mayoritaria en el sector del ocio educativo y sociocultural. “Es cierto que a veces el trabajo de los maestros en este campo no ha sido bien reconocido. Pero las colonias y salidas están en los proyectos educativos de los centros, aunque no estén en el currículo. Por eso, los padres afectados se preguntan por qué no se hacen”.

Educar en temps de crisis

El passat dia 14 de Setembre va tenir lloc la lliçó inaugural a càrrec del Dr. Salvador Cardús.   La xerrada va acomplir les expectatives de la majoria dels assistents, sent una conferencia fresca, amb reflexions interessants i un punt de vista diferent del habitual.

 Es va centrar en els efectes que han tingut en la societat i la educació els anys que hem passat de gran bonança econòmica, i els problemes que això ha generat.  També va definir al final de la conferència alguns aspectes que el ponent considerava importants de treballar activament per tal de tornar a una educació profitosa.

 Trobareu una descripció més detallada del que va ser la conferència dins de l’apartat “informació d’interès” , sub-apartat  “Xerrades”.

El Curs 2010-2011 ha començat

Ahir dia 7 va començar el nou curs 2010-2011, el primer amb el nou calendari escolar avança una setmana l’inici de les classes.

  El primer dia va transcórrer amb normalitat, sense incidències destacades.  Si que es cert que falten encara alguns llibres per arribar, algun alumne que no constava a les llistes de les taquilles, però son afectacions menors que han de quedar resoltes en un plaç breu de temps.

S’engega el projecte de Participació a l’Institut.

Un dels projectes que vam engegar en el passat curs 2009-2010 va ser el projecte de participació, creant-ne una comissió específica.   Tenim la bona notícia que en el Consell Escolar de Juliol es va aprovar per part del Centre la implantació d’aquest projecte, i per tant, aquest curs 2010-2011 serà l’any en el que es posarà en marxa.  Hi ha una primera fase de tres mesos de formació al professorat i als alumnes, i esperem poder-ne fer les primeres valoracions  a finals d’any.
Per explicar-ho breument, l’objectiu que persegueix aquest projecte és aconseguir que els alumnes adquireixin estrategies que els facilitin la implicació activa en la vida del centre i del seu entorn proper.
Aquest és un projecte a llarg plaç que necessita ser treballat quotidianament.  
La col·laboració de l’Ampa ha estat facilitar al centre un formador especialitzat en aquest camp. 
Degut a l’especificitat d’aquest projecte, de moment es desenvoluparà només amb els alumnes de 3r i 4t, i a partir de les valoracions que en fem tots plegats, es decidirà el pla de treball del proper curs .
Des d’aquí volem agrair a tot el professorat i direcció del centre la seva decidida implicació en aquest projecte

Ajuts al Educat 1×1

Els ajuts en l’adquisició de llibres s’amplien als ordinadors portàtils
01/09/2010

El curs 2006-2007, l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires va impulsar, per primera vegada, una línia d’ajuts en l’adquisició de llibres i materials de text. L’objectiu d’aquests ajuts és contribuir a assolir la gratuïtat d’aquest material, tal i com proposa l’article 6 de la Llei d’Educació, i que suposa un important despesa per a les famílies.

 

L’import de l’ajut és del 50% del cost, amb un màxim de 75 euros per fill/a. Se’n poden beneficiar les famílies empadronades al municipì que tinguin fills/es que cursin estudis d’educació infantil, primària i secundària obligatòria en centres públics i concertats de Catalunya.

La convocatòria d’enguany, les bases de la qual s’aprovaran en les properes setmanes, presenta com a novetat la incorporació d’un ajut directe per a ordinadors portàtils als alumnes dels cursos de 1r i 2n d’ESO. L’ampliació respon a la implementació en aquests cursos de l’Institut de Sant Esteve del projecte “eduCAT 1×1” que promou el Departament d’Educació de la Generalitat.

En aquest cas, l’import de l’ajut per a ordinadors és el mateix que per a llibres i materials de text, amb un import màxim de 75 euros per fill/a. Cada any, més de 900 alumnes sesrovirencs es beneficien d’aquest ajut municipal.

L’inici del període de presentació de sol•licituds de la convocatòria per al curs 2010-2011 està prevista per a finals del mes de setembre. Tota la documentació estarà disponible al web www.sesrovires.cat

Paral•lelament a aquesta convocatòria, i amb la finalitat d’aconseguir un ús més sostenible dels mitjans didàctics, s’impulsen des de fa anys els bancs de llibres existents als centres escolars de Sant Esteve. Així, l’Ajuntament manté el seu suport als bancs de llibres amb la subvenció del 60% de l’import de la quota a les famílies que hi participen. La voluntat municipal és fomentar l’estimació pels llibres per part de l’alumnat, la corresponsabilitat de les famílies i la comunitat educativa, la socialització del material educatiu i la sostenibilitat.

Us adjuntem el link amb la noticia original de la página de l’Ajuntament:

http://www.sesrovires.cat/Comunicació/Noticies/Detalldenotícia/tabid/371/ArticleId/384/Els-ajuts-en-l-adquisicio-de-llibres-samplien-als-ordinadors-portatils.aspx

Lliço Inaugural a càrrec del Dr. Salvador Cardús i Ros

El proper dimarts 14 de Setembre, a les 19:30 hores tindrà lloc a la Biblioteca del centre una Lliçó inaugural a càrrec de Dr. Salvador Cardús i Ros, Degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB.  En aquesta lliçó inaugural es mirarà de fer veure que allò que ens ha maleducat han estat els anys de creixement fàcil, quines n’han estat les conseqüències, i les possibles “virtuts” educatives de la crisi.

  El Sr. Cardús es Doctor en ciències econòmiques, i actualment esta exercint de professor de sociologia a la UAB, practica el periodisme i, actualment, com ja em indicat, es el degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. En el camp de l’educació ha publicat els llibres “El desconcert de l’educació” i “Ben educats”. Habitualment, escriu a La Vanguardia, l’AVUI i el Diari de Terrassa, i participa a les tertúlies del programa El matí de Catalunya Ràdio. Per a més informació: www.salvadorcardus.cat.

 Des de l’Ampa creiem que pot aportar un punt de vista diferent i molt interessant sobre la educació i el sistema educatiu.