Carta d’Educació sobre el nou Calendari Escolar

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
a la Comunitat Educativa

Senyora, Senyor,

Ben aviat, el Ple del Consell Escolar de Catalunya debatrà la proposta de nou calendari que el Departament ha enllestit després de més d’un any i mig de reflexió i anàlisi. En aquest debat també s’han tingut en compte les aportacions que s’han fet durant més de divuit anys —data del primer informe del Consell Escolar.

Us escric per aclarir alguns aspectes de la proposta de calendari, especialment, en relació amb la setmana de vacances escolars del mes de febrer.

Negre sobre blanc, l’únic canvi que realment es produeix és el que resulta de canviar la segona setmana de setembre, que fins ara havia estat de vacances escolars, per una setmana del mes de febrer o març. Un sol canvi que neix d’un propòsit prou clar:

la millor distribució del temps lectiu i del de lleure al llarg del curs, amb l’objectiu d’incrementar la qualitat de l’itinerari pedagògic i els resultats del nostre alumnat. Altera, doncs, els ritmes de conciliació de la vida personal, laboral i familiar? Esperem que sí. Ho dic amb aquesta rotunditat perquè l’educació fa temps que ha d’adaptar-se als ritmes frenètics de la nostra societat. I per una vegada és l’educació qui pren la iniciativa i proposa un canvi modest a la societat amb objectius estrictament educatius. Altera, doncs, la situació econòmica de les famílies o dels ajuntaments aquest canvi? En cap cas. Permeteu-me que faci un repàs breu de la situació actual sobre la base dels diferents instruments de cooperació i ajuda que hem creat i desenvolupat. És de justícia recordar que, abans del 2006, no hi ha subvencions per obrir escoles en períodes no lectius. Es van crear i consolidar arran del Pacte Nacional per a l’Educació.

L’any passat, el Departament d’Educació va obrir convocatòries, dotades amb un total d’1.375.000 euros, per organitzar activitats durant l’última setmana de juny i les dues primeres de setembre. Més de 500.000 euros es van quedar sense adjudicar. És cert que, en bona mesura, és atribuïble a la nostra tasca administrativa, feixuga i a voltes excessivament complicada. Ho hem de fer millor, agilitant els tràmits i publicant la convocatòria amb més antelació. En això treballem. I ho fem també d’acord amb les entitats del lleure, protagonistes d’aquesta oferta àmplia i diversa d’activitats extraescolars.

Actualment, la segona setmana de setembre és una setmana de vacances. Per tant, durant aquests dies, els nois i les noies no van a l’escola, tret que les AMPA o els ajuntaments hi organitzin l’activitat subvencionada pel Departament d’Educació

«Escoles obertes».

En definitiva, en tres anys, hem introduït un nou sistema d’ajudes per a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, que ara ni traiem ni disminuïm, i que, si convé, augmentarem. Simplement canviem una setmana per una altra en benefici de l’alumnat, que és l’únic objectiu per al qual ha de treballar l’educació.

Per què és més complicat conciliar la vida personal, laboral i familiar al febrer que al setembre? Se’ns pot dir que el febrer és un mes d’intensa activitat laboral. En tot cas, tant com ho és la segona setmana de setembre.

Es pot introduir el canvi proposat sense afegir costos ni a les famílies ni als ajuntaments? Sí, és clar. Sens cap mena de dubte.

Amb el nou calendari, l’organització de l’activitat subvencionada «Escoles obertes» abastarà, també, tres setmanes: l’ultima de juny, la primera de setembre i la del mes de febrer, escollida per cada consell escolar territorial entre dues opcions.

És cert que estem davant d’un canvi de mentalitat, no només per a l’educació, sinó també per al país. La pausa de l’hivern no és un costum per a nosaltres i pot generar incerteses i dubtes, almenys en un primer moment. El Departament d’Educació ho té en compte. Per aquest motiu, volem deixar clar que, més enllà del canvi de mentalitat, treballarem perquè tothom tingui un ampli ventall de possibilitats: una oferta turística amb preus adaptats i una bona oferta d’activitats organitzades arreu del territori, a fi i efecte de garantir la conciliació de la vida personal, laboral i familiar sense un cost afegit.

Per tot això, també avancem processos com ara la preinscripció escolar o els processos selectius, la qual cosa es podria haver fet fa temps, a fi de millorar la preparació dels cursos escolars amb independència dels canvis en el calendari escolar.

Crec que amb aquesta explicació queda clar quin és el plantejament. Així i tot, si teniu algun dubte no dubteu a fer-me’l arribar.

Atentament,

Isabel Darder

Directora general

Projecte Biblioteca

El projecte per possar en marxa la biblioteca del centre, be com a sala d’estudis, be com a biblioteca propiament, ha començat a caminar.

S’ha presentat el projecte als ajuntaments de Sant Esteve i Castellví, que en ambdós casos s’han dispossat predisposats a col.laborar.

L’Objectiu d’aquest projecte es poder obrir aquest espai per a l’us dels alumnes fora de l’horari lectiu, als migdies i a la tarda.   Amb aquesta messura s’espera ajudar a eliminar el problema de la falta d’un espai on estudiar dels alumnes que es queden al menjador, i també oferir la possibilitat de actuar com a biblioteca a la tarda, sense la saturació de la biblioteca municipal.

Reunió de la Junta de l’Ampa 1-12-09

El dimarts 1 de Dessembre va tenir lloc una nova reunió de la Junta de l’Ampa.  Les principals decissions que es van prendre van ser:

  • Confirmar l’alta a la FAPAC, per d’aquesta manera poder dispossar d’assesorament, així com de l’assegurança obligatoria.
  • Acabar de formalitzar la legalització de la nova junta presentant el canvi al registre d’associacions del departament de Justicia de la Generalitat.
  • S’aprova el text que es publicarà a la revista de l’Institut, presentant la nova junta.

Així mateix, cada responsable de comissió explica l’estat de les tasques que porten a terme per poder arrancar els projectes marcats.  Donat que tots aquests projectes son molt recents, no hi ha encara resultats clars que poguem expossar aquí.  En qualsevol cas, anireu trovant informació del que es porta a terme en cada comissió a la pàgina de cada una d’elles.

Es convoca la propera reunió de Junta per després de festes.  En cas d’existir cap tema que volgueu que la junta tingui en compte, podeu enviar un mail a Info@ampases.com.