Ajudes per l’excursió fi de curs de 4art.

Dins de les diferents activitats que es porten a terme per tal de recaptar diners per parts dels alumnes de 4art., l’Ampa te la voluntat de col.laborar en tot alló que pugui ser necessari.  

A rel de la problemàtica que existía amb la gestió dels diners recaptats amb la venta dels polvorons que es fa per Nadal, l’Ampa ha possat a dispossició del centre un número de compte de la Caixa de Manresa per tal de poder fer tots els cobraments i pagaments corresponents.  La voluntat es que aquest número de compte quedi obert per poder seguir utilitzant-lo els propers anys per el mateix propósit.

Assemblea ordinaria 27 Octubre

El passat 27 d’Octubre es va celebrar l’Assemblea ordinaria de l’Ampa, en la qual es van debatre els següents punts:

.- Liquidació comptes any 2008-2009

.- Presentació i ratificació de la nova junta, composada per:

 • President: Josep Ribé
 • Vicepresident: Vicenç Romanillos
 • Tresorera: Montse Arevalo
 • Secretaries: Lucia Mera, Nuria Valdivieso i Delma Blanco
 • Vocals: Josa Antonio Jurado, Sara Vilanova, Silvia Bastarda i Lluisa Real.

.- Presentació 2009-2010.  Es varen presentar les comissions de treball per aquest curs:

 1. Festes
 2. Menjador
 3. Biblioteca
 4. Participació
 5. Taquilles
 6. Borsa de Llibres
 7. Publicacions
 8. Rel. Institucionals
 9. Pàgina web

.- Finalment, en el torn de precs i preguntes es va recollir la proposta per el proper any de domiciliar els pagaments via rebut bancari.